ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κορωνοϊός: Αναστέλλονται οι εξετάσεις οδήγησης, τι ισχύει για τις άδειες που λήγουν και ΚΤΕΟ

Με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών αναστέλλονται οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Παράλληλα το υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την παράταση της ισχύος των διπλωμάτων που λήγουν αυτήν την περίοδο αλλά και των δελτίων τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, τα οποία επίσης πλησιάζουν στη λήξη τους. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα διεξαγωγής εξετάσεων ανήκει στις Περιφέρειες και ενώ, στην Περιφέρεια Αττικής οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος έχει ήδη διακοπεί, σε πολλές άλλες, οι εξετάσεις συνεχίζονται με αποτέλεσμα να πληθαίνουν τα αιτήματα για οριζόντια αναστολή τους με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών. Πλέον, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Κώστα Καραμανλή, με αποδέκτες το σύνολο των Περιφερειών, ορίζεται ότι αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου, η διενέργεια των: – θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών. – µαθηµάτων θεωρητικής και ̟πρακτικής εκ̟παίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών. – θεωρητικών και ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Πιστο̟ποιητικού Ε̟παγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) – µαθηµάτων κατάρτισης για αρχική χορήγηση ή/και ̟περιοδική κατάρτιση Π.Ε.Ι.που διεξάγονται σε Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι. Στόχος είναι, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση λόγω της εξαιρετικά ε̟πείγουσας και α̟πρόβλε̟πτης ανάγκης για την αντιµετώ̟πιση των αρνητικών συνε̟πειών λόγω της εµφάνισης του COVID-19, η αποσυμφόρηση των Υ̟πηρεσιών Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών α̟πό ̟την προσέλευση κοινού και η αρωγή τους ̟προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ε̟πείγοντα αιτήµατα ̟πολιτών, δεδοµένων και των δυσχερειών στη λειτουργία τους ̟που έχει ̟προκαλέσει η εµφάνιση του COVID-19. Παράλληλα προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατόχων αδειών οδήγησης και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων που λήγουν και των δελτίων ΚΤΕΟ Παράλληλα το υπουργείο προχωρεί στην παράταση έως τις 30 Απριλίου της ισχύος των αδειών οδήγησης, οι οποίες λήγουν εντός του Μαρτίου και του Απριλίου, μέτρο από το οποίο εξαιρούνται μόνο οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Επίσης με άλλη απόφαση του υπουργού, παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων (Δ.Τ.Ε) όλων των αυτοκινήτων οχημάτων έως και την Πέμπτη 30η Απριλίου του 2020. Ομοίως, αναστέλλεται η υποχρέωση διενέργειας επανελέγχων όλων των αυτοκινήτων οχημάτων, από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον το υπουργείο καλεί όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού, από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 30-4-2020.

Πηγή: www.lifo.gr

Κορωνοϊός: Αναστέλλονται οι εξετάσεις οδήγησης, τι ισχύει για τις άδειες που λήγουν και ΚΤΕΟ
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ποιό Δημοφιλή

To Top